Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2013

Pardubice/ PKO ČUS, Pardubický kraj a Deníky vyhlašují 11. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2013. Mezi jednotlivci budou hodnoceni veteráni, dospělí, mládež (dorost, junioři)), hendikepovaní sportovci, trenéři, mimořádný výkon  a kategorie Krajánek, určena pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region. U kolektivů budou oceněna družstva dospělých a mládeže (dorost, junioři)). Do síně slávy bude uveden  dlouholetý funkcionář. ospělých a mládeže (dorost, junioři)). Do síně slávy bude uveden  dlouholetý funkcionář.

Návrhy na ocenění sportovců mohou TJ, SK,sportovní svazy, sportovní novináři a funkcionáři zasílat do 20.2. 2014 na adresu Pardubické krajské organizace  ČUS,K Vinici 1901, 530 02 Pardubice nebo elektronicky kspce.cstv@quick.cz. Kromě příjmení a jména sportovce musí návrh obsahovat, datum narození, adresu trvalého bydliště v Pardubickém kraji (kontaktní adresu),nutný telefon, email,

klubovou příslušnost, disciplínu a výsledky dosažené v roce 2013. V případě trenérů navíc výsledky jejich svěřenců. Reálnou naději na vyhlášení mají umístění do šestého místa v mezinárodním měřítku (OH,MS, ME, SP) a mistři republiky. Nutnou podmínkou je sídlo oddílu -klubu (za který sportovec startuje) v Pardubickém kraji.

Bez uvedení telefonu a e-mailové adresy nebude nominace přijata !!!!!!!!!!!


Výsledky této ankety může vedle odborníků ovlivnit i široká veřejnost. Ta bude moci hlasovat po zveřejnění návrhů  v Denících do 14. března 2014 na adresu Deníků

O HVĚZDU DENÍKU.

 

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců PARDUBICKÉHO KRAJE se uskuteční

26.března 2014 v 18,00 hodin – Roškotovo divadlo, Husova 1062  Ústí nad Orlicí

 

Průběžné zaslané nominace „Nejúspěšnějších sportovců kraje 2013“

budou zveřejňovány na stránkách: http://WWW.PKS-CSTV.CZ

zpět na přehled »