Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2012

PKO ČSTV, Pardubický kraj a Deníky vyhlašují 10. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2012. Mezi jednotlivci budou hodnoceni veteráni, dospělí, mládež, hendikepovaní sportovci, trenéři, mimořádný výkon a kategorie krajánek, určena pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region. U kolektivů budou oceněna družstva dospělých a mládeže. Do síně slávy bude uveden jeden dlouholetý funkcionář.  

Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2012

Návrhy na ocenění sportovců mohou TJ, SK, sportovní svazy, sportovní novináři a funkcionáři zasílat do 30. 1. 2013 na adresu Pardubické krajské organizace ČSTV, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice nebo elektronicky kspce.cstv@quick.cz. Kromě příjmení a jména sportovce musí návrh obsahovat, datum narození, adresu trvalého bydliště v Pardubickém kraji (kontaktní adresu), nutný telefon, email,klubovou příslušnost, disciplínu a výsledky dosažené v roce 2012. V případě trenérů navíc výsledky jejich svěřenců. Reálnou naději na vyhlášení mají umístění do šestého místa v mezinárodním měřítku (OH, MS, ME, SP) a mistři republiky. Nutnou podmínkou je sídlo oddílu-klubu (za který sportovec startuje) v Pardubickém kraji.

Bez uvedení telefonu a emailové adresy nebude nominace přijata!!!!!!!!!!!

Výsledky této ankety může vedle odborníků ovlivnit i široká veřejnost. Ta bude moci hlasovat po zveřejnění návrhů v Denících do 5. března 2013 na adresu Deníků

O HVĚZDU DENÍKU.

 

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců PARDUBICKÉHO KRAJE se uskuteční

11. března 2013 v 18,00 hodin – KD Holice

zpět na přehled »