Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2017

Pardubická krajská organizace ČUS, Pardubický kraj a Deníky vyhlašují 15. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2017

Mezi jednotlivci budou hodnoceni veteráni, dospělí, mládež (dorost, junioři), žactvo, hendikepovaní sportovci, trenéři, kategorie Krajánek (určená pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region). U kolektivů budou oceněna družstva dospělých, mládeže (dorost, junioři), žactva. Do síně slávy bude uveden dlouholetý funkcionář.

Návrhy na ocenění sportovců mohou zasílat TJ/SK, sportovní svazy, okresní sdružení ČUS a sportovní novináři nejpozději do 26. 1. 2018 elektronicky na e-mailovou adresu info@cuspce.cz (výjimečně na adresu Pardubické krajské organizace ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice). Kromě příjmení a jména sportovce musí návrh obsahovat, datum narození, adresu trvalého bydliště (kontaktní adresu), nutný telefon, email, klubovou příslušnost, disciplínu a výsledky dosažené v roce 2017. V případě trenérů navíc výsledky jejich svěřenců. Reálnou naději na vyhlášení mají umístění do šestého místa v mezinárodním měřítku (MS, ME, SP) a mistři republiky. Nutnou podmínkou je sídlo TJ/SK (za který sportovec startuje) v Pardubickém kraji.

Výsledky této ankety může vedle odborníků ovlivnit i široká veřejnost. Ta bude moci po zveřejnění návrhů v Denících hlasovat o Hvězdu Deníku.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubického kraje se uskuteční dne 8. března 2018 v 18,00 hodin v Domě hudby v Pardubicích.

Krajská rada PKO ČUS

zpět na přehled »