Můj klub 2020

jak už jsme Vás informovali, MŠMT zveřejnilo výzvu v programu MŮJ KLUB na rok 2020 http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020. Termín podávání žádostí je do 18. listopadu 2019.

 

Ve Výzvě na rok 2020 nejsou významné změny oproti loňské Výzvě. Je tedy z větší částí možné využít manuál, který byl z ústředí zaslán v loňském roce: https://www.cuspce.cz/_doc/doc/00006/464_manual-clenska-zakladna-vyzva-muj-klub-2020.pdf. Malá změna se týká uznatelných nákladů, kdy je omezena hodinová sazba max. 300 Kč za hodinu v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Dále se nyní dokládá jmenný seznam dětí do 23 let na předepsané příloze (excelovský soubor). Tento soubor zároveň slouží jako kalkulačka k výpočtu maximální možné dotace, o kterou klub může žádat. Na druhém listu tohoto souboru je Rozpočet, který se vyplňuje na částku maximální možné dotace či nižší, o kterou klub může žádat. K doložení jmenného seznamu doporučujeme znovu využití Informačního systému ČUS.

Závěrem chceme upozornit, že ve Výzvě v bodě 20.1 v dodání vypořádání je chyba v termínu, kdy namísto roku 2021 je tam rok 2020.  Na tuto skutečnost jsme MŠMT upozornili.

 

zpět na přehled »