logo PKO ČUS

ČUS Pardubický kraj | Česká unie sportu

Pardubická krajská organizace ČUS je pobočným spolkem České unie sportu, která působí na území Pardubického kraje. Jsou v ní sdruženy i čtyři okresní sdružení respektující historická území okresů.

Pardubicko »   Svitavsko »   Orlickoústecko »   Chrudimsko »

Užívání státních symbolů ČR při sportovních událostech

Ministerstvo vnitra je na základě § 12 odst. 1 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, gestorem problematiky státních symbolů České republiky.

více »

Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti

ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu pod názvem "Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti", kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti obyvatel ČR. 

více »

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ v Pardubickém kraji 2019

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ v Pardubickém kraji 2019

více »


Upozornění dovolená

V době od 22. 12.2018 - 2. 1. 2019 bude pracoviště z důvodu čerpání dovolené/státních svátků a víkendů uzavřeno. V bezodkladných případech volejte 776347158 - p. Jaroslav Čepčář

více »

Podpora pro obce

Podpora pro obce do 3 000 obyvatel (program vyhlásilo MMR)

V rámci tohoto podprogramu jsou mimo jiné vypsány dva dotační tituly, na jejichž základě lze uplatnit žádost o dotaci na obnovu a budování sportovišť, a to:

 

více »

Vyhodnocení XVI. Krajské olympiády dětí a mládeže a XV. ročníku Atletického čtyřboje ZŠ

Letošní vyhlášení XVI. ročníku Olympiády mládeže Pardubického kraje a XV. ročníku atletického čtyřboje základních škol Pardubického kraje se uskutečnilo 19. 9. 2018 v kinu Mír Heřmanově Městci.

více »


Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2013

Pardubice/ PKO ČUS, Pardubický kraj a Deníky vyhlašují 11. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2013. Mezi jednotlivci budou hodnoceni veteráni, dospělí, mládež (dorost, junioři)), hendikepovaní sportovci, trenéři, mimořádný výkon  a kategorie Krajánek, určena pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region. U kolektivů budou oceněna družstva dospělých a mládeže (dorost, junioři)). Do síně slávy bude uveden  dlouholetý funkcionář. ospělých a mládeže (dorost, junioři)). Do síně slávy bude uveden  dlouholetý funkcionář.

více »

ČSTV končí, sportovci mají ode dneška Českou unii sportu

Valná hromada ČSTV dnes za přítomnosti prezidenta republiky Miloše Zemana v Nymburku schválila změnu názvu organizace a také novelu stanov sdružení.

více »

Úrazové pojištění pro rok 2013 – informace pro členy ČSTV

Vážení sportovní přátelé, úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.

více »