logo PKO ČUS

ČUS Pardubický kraj | Česká unie sportu

Pardubická krajská organizace ČUS je pobočným spolkem České unie sportu, která působí na území Pardubického kraje. Jsou v ní sdruženy i čtyři okresní sdružení respektující historická území okresů.

Pardubicko »   Svitavsko »   Orlickoústecko »   Chrudimsko »

Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2019

Pardubická krajská organizace ČUS a Pardubický kraj vyhlašují

17. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2019

více »

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura se představila na půdě ČUS. Role územních pracovišť bude důležitá, prohlásil Hnilička

více »

Vyúčtování programu Můj Klub 2019

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo informace k vyúčtování neinvestiční dotace z programu Můj Klub za rok 2019 a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-1

více »


Valná hromada PKO ČUS

Valná hromada PKO ČUS proběhla dne 3. 10. 2019 od 17:00 hodin v Pardubicích, v Restaurace Pod Vinicí - K Vinici 1901, 530 02 Pardubcie

více »

Můj klub 2020

jak už jsme Vás informovali, MŠMT zveřejnilo výzvu v programu MŮJ KLUB na rok 2020 http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020. Termín podávání žádostí je do 18. listopadu 2019.

 

více »

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 531

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svých stránkách výzvu pro podání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531, Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. 

Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ pro rok 2020.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3

více »


Vyhodnocení XVII. Krajské olympiády dětí a mládeže a XVI. ročníku Atletického čtyřboje ZŠ

Letošní vyhlášení XVII. ročníku Olympiády mládeže Pardubického kraje a XVI. ročníku atletického čtyřboje základních škol Pardubického kraje se uskuteční dne 16. 9. 2019 ve 14 hodin v sále J. Kašpara na Krajském úřadě v Pardubicích – budova C (bývalá reálka).

 

více »

Užívání státních symbolů ČR při sportovních událostech

Ministerstvo vnitra je na základě § 12 odst. 1 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, gestorem problematiky státních symbolů České republiky.

více »

Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti

ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu pod názvem "Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti", kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti obyvatel ČR. 

více »