XIV. valná hromada PKO ČUS

v souladu se stanovami ČUS svolává Krajská rada PKO ČUS XIV. valnou hromadu PKO ČUS na

čtvrtek 23. září 2021 od 17:00 hodin

Jednání se uskuteční v restauraci Pod Vinicí - areál TJ Tesla Pardubice, K Vinici 1901

Pro jednání této valné hromady navrhuje Krajská rada PKO ČUS tento program:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Volba pracovního předsednictva a volba mandátové, návrhové a volební komise, zapisovatele VH, ověřovatele
 5. Kontrola usnesení XIII. VH PKO ČUS
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Zpráva o činnosti KR od XIII. VH PKO ČUS
 8. Zpráva revizní komise
 9. Zpráva o hospodaření
 10. Diskuse k bodům 7, 8, 9
 11. Volby - Předsedy, Krajské rady, Revizní komise řídí volební komise
 12. Přestávka
 13. Zpráva volební komise
 14. Různé
 15. Usnesení VH
 16. Závěr

zpět na přehled »