Jednání předsedů krajských sdružení ČSTV

V Praze ve středu 13.10.2010 proběhlo jednání předsedů krajských sdružení ČSTV. Pardubické krajské ČSTV zastupoval předseda PKS Václav Shejbal.

Jednání předsedů krajských sdružení ČSTV

Předsedové krajských sdružení ČSTV: 
- projednali současnou situaci sportovního prostředí v ČSTV na lokální, regionální, krajské i centrální úrovni
- vzali na vědomí informaci o předpokladu státní podpory sportu v roce 2011 z rozpočtu MŠMT, vyhlášených programech, a o aktuálním stavu řešení vlastních zdrojů ČSTV
- vyjádřili znepokojení z možnosti ohrožení sportovní činnosti v místech, na úrovni regionů i krajů v případě absence prostředků na financování sportu v regionech, a z rizik, která by přineslo případné ukončení činnosti regionálních sdružení sportovním svazům
- vyzývají sdružené subjekty ČSTV k jednotnému postupu při jednáních o finančním zajištění sportu v roce 2011
- podporují usnesení VV ČSTV přijaté 6.10. k problematice financování sportu z kapitoly VPS Ministerstva financí ČR
- nabízejí součinnost při přípravě jednání ČSTV s Asociací hejtmanů ČR
- uplatnili připomínky k předloženému návrhu novely stanov ČSTV a berou na vědomí většinové názory na aktuální znění novely.

Pozn.: převzato z www.cstv.cz

zpět na přehled »