Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2009

PKS ČSTV, Pardubický kraj a Deníky vyhlašují 7. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2009. Mezi jednotlivci budou hodnoceni veteráni, dospělí, mládež, žactvo, hendikepovaní sportovci, trenéři, cvičitelé, mimořádný výkon a kategorie Krajánek, určena pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region. U kolektivů budou oceněni dospělí, mládež i žákovská družstva.

Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2009

Návrhy na ocenění sportovců mohou TJ, SK,sportovní svazy, sportovní novináři a funkcionáři zasílat do 21.12. 2009 na adresu Pardubického krajského sdružení ČSTV,K Vinici 1901, 530 02 Pardubice nebo elektronicky info@pks-cstv.cz.

Kromě příjmení a jména sportovce musí návrh obsahovat, datum narození, adresu trvalého bydliště v Pardubickém kraji (kontaktní adresu), telefon, email, klubovou příslušnost, disciplínu a výsledky dosažené v roce 2009. V případě trenérů navíc výsledky jejich svěřenců. Reálnou naději na vyhlášení mají umístění do šestého místa v mezinárodním měřítku (MS, ME, SP) a mistři republiky. Nutnou podmínkou je sídlo oddílu -klubu (za který sportovec startuje) v Pardubickém kraji.

Výsledky této ankety může vedle odborníků ovlivnit i široká veřejnost. Ta bude moci hlasovat po zveřejnění návrhů v Denících do 1.března 2010 na adresy PKS ČSTV a Deníku. Hlasovací lístky budou slosovány a vítěz získá věcnou cenu, kterou věnují Deníky.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců PARDUBICKÉHO KRAJE se uskuteční 8.března 2010 v Ústí nad Orlicí.

zpět na přehled »