Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2014

PKO ČUS, Pardubický kraj a Deníky vyhlašují 12. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2014. Mezi jednotlivci budou hodnoceni veteráni, dospělí, mládež (dorost, junioři), žactvo, hendikepovaní sportovci, trenéři, mimořádný výkon a kategorie Krajánek, určena pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region. U kolektivů budou oceněna družstva dospělých, mládeže (dorost, junioři), žactva. Do síně slávy bude uveden dlouholetý funkcionář.

Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2014

Návrhy na ocenění sportovců mohou TJ, SK, sportovní svazy, sportovní novináři a funkcionáři zasílat do 2. 2. 2015 na adresu Pardubické krajské organizace  ČUS,K Vinici 1901, 530 02 Pardubice nebo elektronicky pko.cus@seznam.cz Kromě příjmení a jména sportovce musí návrh obsahovat, datum narození, adresu trvalého bydliště v Pardubickém kraji (kontaktní adresu), nutný telefon, email,klubovou příslušnost, disciplínu a výsledky dosažené v roce 2014. V případě trenérů navíc výsledky jejich svěřenců. Reálnou naději na vyhlášení mají umístění do šestého místa v mezinárodním měřítku (OH, MS, ME, SP) a mistři republiky. Nutnou podmínkou je sídlo oddílu -klubu (za který sportovec startuje) v Pardubickém kraji.

Bez uvedení telefonu a e- mailové adresy nebude nominace přijata!!!!!!!!!!!


Výsledky této ankety může vedle odborníků ovlivnit i široká veřejnost. Ta bude moci hlasovat po zveřejnění návrhů v Denících do 23. února 2015 na adresu Deníků
O HVĚZDU DENÍKU.

 

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců PARDUBICKÉHO KRAJE se uskuteční

4. března 2015 v 18,00 hodin – Tylův dům, Vrchlického 53, Polička

 

Průběžné zaslané nominace „Nejúspěšnějších sportovců kraje 2014“

budou zveřejňovány na stránkách: http://www.pks-cstv.cz/dokumenty/ruzne/

zpět na přehled »