Svitavské sportovce navždy opustil Josef Marek

Tělovýchovná jednota Svitavy s lítostí oznamuje, že její řady dne 23. prosince 2010 náhle a navždy opustil pan Josef Marek.

Svitavské sportovce navždy opustil Josef Marek

Svůj život zasvětil sportu, především atletice, s níž začínal v Chrudimi. V roce 1978 se přestěhoval do Svitav a v místním oddíle rozšířil nejen řady závodníků, ale také trenérů. V 80. letech se po ukončení aktivní atletické kariéry začal plně věnovat trénování a stal se výraznou osobností svitavské atletiky coby funkcionář. Vychoval mnoho mistrů republiky a reprezentantů ČR, jeho svěřenci vybojovali desítky medailí z republikových šampionátů a další stovky cenných kovů z krajských přeborů.

Josef Marek se postupně stal hybnou silou oddílu. Jeho cílevědomost a přesvědčení si ostatní brali za vzor a tak tomu bylo až do poslední chvíle jeho předčasně skončeného života. Kromě atletiky se však angažoval ve sportu obecně. A když se v roce 2007 stal předsedou Tělovýchovné jednoty Svitavy, kladl si nemalé cíle. Díky zmíněnému přesvědčení a obrovské pracovitosti se mu podařilo tyto cíle naplnit a patrně nejvýraznějším výsledkem jeho práce je umělá běžecká dráha a rekonstruované fotbalové hřiště na Svitavském stadionu. Není náhodou, že právě on dokázal splnit dávný sen několika generací svitavských atletek a atletů a stejně tak i zpříjemnit podmínky fotbalistům.

Teprve po jeho nečekaném odchodu si mnozí uvědomili, jak široké spektrum aktivit vlastně vykonával, co všechno pro sport ve Svitavách udělal a především jak moc pro své blízké znamenal.

Poslední rozloučení s tragicky zesnulým Josefem Markem se uskuteční v úterý 4. ledna 2011 ve 14 hodin v obřadní síni ve Svitavách.

Zdroj: Svitavský deník

zpět na přehled »