Trenérka, cvičitelka roku 2009 v tradičních anketách sportovních organizací

Také v letošním roce vyzývá Komise sportu žen Českého olympijského výboru sportovní svazy, regionální a krajská sdružení ČSTV, aby do anket vyhlašování sportovců roku 2009, pořádaných často ve spolupráci se samosprávou, zařadily také ocenění trenérek a cvičitelek, které aktivně působí ve sportu a tělovýchově.

Trenérka, cvičitelka roku 2009 v tradičních anketách sportovních organizací

Od roku 2007 Český olympijský výbor a Komise sportu žen Českého olympijského výboru předávají každoročně ocenění úspěšným trenérkám a cvičitelkám. Osobnostem, nominovaným na toto společenské uznání jednotlivými sportovními organizacemi.

Motivací pro zahájení této tradice byl rok 2007, Evropským parlamentem vyhlášený „Rokem rovných příležitostí“. Výzva se ve sportovním prostředí uchytila a celá řada organizací zařadila do skladby svých anket v TJ, obci, okresu či kraji, vedle tradiční ankety „trenér roku“ také kategorii „trenérka - cvičitelka roku“. Nebo vyhlašovatelé anket věnovali pozornost zastoupení žen v nominacích ankety „trenér roku“. Sportovní organizace mají možnost nominovat osobnosti z těchto anket na společenskou akci - Slavnostní setkání úspěšných trenérek a cvičitelek, kde za přítomnosti nejvyšších představitelů ČOV, ČSTV i dalších střešních sportovních organizací je každý rok oceněno na tři desítky žen, osobností, nominovaných povětšinou z regionálních a krajských sdružení ČSTV ale i z republikových sportovních svazů a dalších sportovních spolků.

Také v letošním roce vyzývá Komise sportu žen Českého olympijského výboru sportovní svazy, regionální a krajská sdružení ČSTV, aby do anket vyhlašování sportovců roku 2009, pořádaných často ve spolupráci se samosprávou, zařadily také ocenění trenérek a cvičitelek, které aktivně působí ve sportu a tělovýchově. Samozřejmě, že rozhodnutí o vyhlášení takové ankety a kritériích výběru záleží na zájmu a vůli jednotlivých vyhlašovatelů. V lednu 2010 ČOV vyzve všechna regionální a krajská sdružení i republikové sportovní svazy k nominacím osobností na ocenění nejúspěšnějších trenérek – cvičitelek roku 2009.

Slavnostní setkání a oceněných nominovaných trenérek se uskuteční začátkem dubna 2010 v Praze. Cílem iniciativy je zviditelnění práce dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, podpora zapojení žen do aktivního působení ve sportu a tělovýchově, propagace olympijské myšlenky, zdravého životního stylu a v neposlední řadě také sportovního odvětví a místa, ve kterém trenérky - cvičitelky působí.

Pokud máte ve svém sportovním svazu trenérku, nebo cvičitelku o které se domníváte, že si ocenění zaslouží žádáme o zaslání následujících údajů: Jméno, příjmení, datum narození, oddíl ve kterém pracuje, kontaktní adresu (bydliště,telefon,e-mail) název oddílu a dosažené výsledky jejích svěřenců.

Odešlete nejpozději do 20.prosince 2009 na adresu: info@pks-cstv.cz

zpět na přehled »