Všesportovní kolegium České republiky bude důstojným partnerem veřejných a státních institucí

Sportovní svazy a sdružení chtějí důsledněji prosazovat zájmy sportovního a tělovýchovného prostředí ve vztahu k veřejným a státním institucím. S uvedeným cílem bylo Všesportovní kolegium České republiky, dosud působící bez právní subjektivity, ustaveno jako samostatný právní subjekt v podobě zájmového sdružení.

Všesportovní kolegium České republiky bude důstojným partnerem veřejných a státních institucí

Předsedou Všesportovního kolegia České republiky byl jednomyslně zvolen Pavel Kořan, předseda Českého svazu tělesné výchovy, místopředsedou MUDr. Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru.

„Naším základním posláním bude zastupovat společné zájmy členů kolegia,“ uvedl v této souvislosti Pavel Kořan. „Věřím, že budeme důstojným partnerem vlády, ministerstev, parlamentu a dalších veřejných, státních nebo samosprávných institucí, v jejichž kompetenci sport, tělovýchova a turistika jsou. Shodli jsme se na tom, že jedním z prvních kroků by měl být návrh smlouvy, která nastaví parametry naší spolupráce s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.“

Všesportovní kolegium bude přispívat k výměně zkušeností mezi sportovními sdruženími, připravovat odborné podklady a analýzy, koordinovat stanoviska sportovního prostředí v oblasti legislativy nebo ekonomiky. V rámci Všesportovního kolegia bude přitom plně respektováno samostatné postavení a působnost členských sdružení.

Zakládajícími členy Všesportovního kolegia České republiky jako zájmového sdružení se staly Asociace školních sportovních klubů České republiky, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, Autoklub České republiky, Česká asociace Sport pro všechny, Česká obec sokolská, Český olympijský výbor, Český střelecký svaz, Český svaz tělesné výchovy, Klub českých turistů a Orel, o.s. Členové Všesportovního kolegia sdružují přibližně 2 910 000 obyvatel České republiky.

Pozn.: převzato z www.cstv.cz

zpět na přehled »